اطفا حریق :

اطفا حریق :

شرکت کارا ارتباطات به عنوان نماینده انحصاری شرکت بتاتی ایتالیا محصولات زیر میتواند به مشتریان محترم ارائه نماید :

سیستم گازی هالوکربنی (FM200)

سیستم گازی CO2

سیستم گازی INERT

سیستم اطفا آبی WATERMIST

اعلام (اعلان) حریق:

اعلام (اعلان) حریق:

سیستم اعلام حریق ( کشف حریق) جهت آشکار سازی حریق بمنظور جلوگیری از گسترش آن می باشد تا از بروز آتش سوزیهای بزرگ که گاه خسارتهای مالی و جانی زیادی را بر جای می گذارد جلوگیری شود.نحوه عملکرد سیستم اعلام حریق بدین گونه است که زمانی که کوچکترین شعله، دود و یا حرارت ناشی از حریق توسط دتکتورها حس می گردد، سیستم مرکزی تابلوی اعلام حریق سیستم هشدار صوتی آژیر را به صدار در آورده و یا فرمانهای لازم به سیستم اطفا حریق جهت خاموش نمودن آتش فرستاده می شود.
کنترل تردد :

کنترل تردد :

کنترل تردد که به آن اکسس کنترل Access Control نیز گفته می شود در واقع در برگیرنده سه پارامتر زیر می باشد:
- چه کسانی
- در چه زمانی
- به چه مکانی
دسترسی داشته باشند، می باشد.
در سیستم کنترل تردد هدف کنترل رفت و آمد بوده به نحوی که افراد یا خودروها، فقط به محلهای تعریف شده اجازه ورود یا خروج داشته باشند.
سیستم کنترل تردد در مواردی از قبیل کنترل پارکینگ، مجوز برای تردد ارباب رجوع، کاربرد دارد.
دوربین مدار بسته :

دوربین مدار بسته :

دوربین مدار بسته که به آن CCTV) Closed Circuit Television) گفته می‌شود از قسمت‌هایی نظیر سنسور تصویری، پردازش تصویر، لنز و محفظه تشکیل شده است. دوربین وسیله‌ای است که امواج نوری را دریافت و به امواج الکتریکی و تصویری تبدیل می‌نماید و آنرا در مانیتور نمایش می‌دهد. دوربین مدار بسته دارای کاربری حفاظتی و نظارتی می‌باشد. در کاربری حفاظتی دوربین مدار بسته هدف حفاظت از تجهیزات و یا نفرات مانند جلوگیری از سرقت می‌باشد و در کاربری نظارتی دوربین مدار بسته هدف نظارت بر فعالیت‌ها مانند نظارت بر تولید و یا نظارت بر ترافیک جاده‌ای می‌باشد.

اخبار دپارتمان اعلام و اطفا حریق شرکت کارا ارتباطات هوشمند

اعلام و اطفاء حریق