طراحی و مهندسی سیستم

دپارتمان طراحی و مهندسی سیستم شرکت کارا ارتباطات هوشمند با بهره گیری از استانداردهای معتبر جهانی و همچنین استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا همواره ارائه دهنده راهکارهای مناسب در پروژه های ارزشمند اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و کنترل تردد بوده است.