اطفاء حریق

فوریه 14, 2015

واترمیست چیست ؟

آب فراوانترین عنصر با قابلیت اطفا در بین مواد اطفا کننده می­باشد که از دیرباز در زمینه اطفا حریق مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته […]