استاندارد های بین المللی

استانداردهای بین المللی سازمان ملی حفاظت از حریق آمریکا و دیگر سازمان های بین المللی

اکتبر 25, 2015

استاندارد NFPA 2010 در رابطه با سیستم آیروسل (Aerosol)

این استاندارد به بررسی سیستم آیروسل و کاربرد آن و همچنین مباحث زیست محیطی و همچنین توصیه هایی درباره این سیستم می پردازد. این استاندارد در […]
سپتامبر 29, 2015

استاندارد NFPA 2001

این استاندارد مربوط به سیستم های اطفاء حریق تمیز و بی اثر (clean agents) میباشد .این استاندارد که ویرایش سال 2012 میباشد به پیوست تقدیم علاقه مندان […]