آموزش

نحوه استفاده، بهره برداری و عملکرد صحیح را خواهد داشت. لذا شرکت کارا ارتباطات هوشمند در هر پروژه پس از تحویل سیستم با برگزاری کلاس های آموزشی نحوه استفاده صحیح از سیستم ها را به کاربران آموزش می دهد.

با هدف توانمند ساختن دانش پژوهان با اصول و شیوه‌های مدیریت سیستم های اعلان و اطفاء حریق شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری این شرکت با همکاری آموزشگاه حریق ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص می نماید و در پایان دوره از شرکت کنندگان انتظار می رود توانمندی مدیریت کلیه پروژه های اعلان و اطفاء حریق صنعتی و ساختمانی را کسب نمایند.

اهمیت و ضرورت این دوره ها در توانمندسازی کارفرمایان و پیمانکاران در تعریف سیستم مناسب جهت هر پروژه با توجه به نوع کاربری آن، مدیریت و رفع مشکلات و پیچیدگی های سیستم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشبرد پروژه ها مطابق استاندارد از ویژگی های برجسته این دوره می باشد.

مدرسین دوره ها آقای مهندس خلعتبری – عضو هیئت علمی آموزشکده حریق ایران – مشاور و مدرس دوره های تخصصی سیستم های اطفاء حریق نفت و گاز و پتروشیمی و همکارن ایشان می باشند.

پس از برگزاری دوره، از دانش پژوهان، آزمون به عمل آمده و به دانش پژوهانی که بتوانند نمره قبولی را کسب نمایند، مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد!

دوره های آموزشی یاد شده عبارتند از:

  • - دوره سیستمهای اطفا حریق گازی نظیر FM200، CO2، NOVEC 1230، INERT GAS
  • - دوره سیستمهای اطفا حریق آبی نظیر اسپرینکلر و WATERMIST
  • - دوره سیستمهای اطفا حریق مبتنی بر فوم
  • - دوره سیستمهای اعلان حریق متعارف و آدرس پذیر

همچنین این شرکت توانایی برگزاری دوره در کشور ایتالیا از طریق اعزام کارشناسان دولتی جهت دیدن آموزش به کمپانی بتاتی ایتالیا را دارد .

و درصورتیکه تعداد دوره و دانشجویان ب حد نصاب این مجموعه برسد این دوره ها در دانشگاه خواجه نصیر و با همکاری و تاییدیه و گواهینامه جهاد دانشگاهی برگزار میگردد.