استاندارد NFPA 2001
September 29, 2015
استاندارد NFPA 75 مربوط به سیستم های جفاظت حریق در اتاق های IT
October 25, 2015

استاندارد NFPA 2010 در رابطه با سیستم آیروسل (Aerosol)

این استاندارد به بررسی سیستم آیروسل و کاربرد آن و همچنین مباحث زیست محیطی و همچنین توصیه هایی درباره این سیستم می پردازد.

این استاندارد در پیوست به علاقه مندان این رشته تقدیم می گردد.

دانلود استاندارد NFPA 2010 

دپارتمان اعلام و اطفا شرکت کارا ارتباطات هوشمند
دپارتمان اعلام و اطفا شرکت کارا ارتباطات هوشمند
کارا ارتباطات هوشمند (کارافایر) با تکیه به تجربه نیروهای خود در زمینه نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء جریق و همچنین تامین تجهیزات استاندارد و توزیع مطالب علمی اعلام و اطفاء حریق به فعالیت می پردازد.جهت مشاوره با 26700421-021 تماس بگیرید.

دیدگاههای بسته شده