رزومه اطفا حریق بایگانی ها و مراکز اسناد و خزانه

 1. آستان قدس رضوی
 2. سازمان توسعه حریم حرم
 3. اداره کل ثبت اسناد قزوین
 4. سازمان اوقاف شهر ری
 5. سازمان اوقاف نسیم شهر
 6. سازمان اوقاف پاکدشت
 7. شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان
 8. اداره امور اقتصادی و دارایی استان البرز
 9. سازمان اموال و املاک کوثر
 10. بانک صادرات تبریز
 11. بانک مهر اقتصاد تهران
 12. بانک مهر اقتصاد یزد