به منظور ایجاد پوشش اماکن با سقف های بلند و یا مساخت زیاد به خصوص در کاربری های تولیدی و انبار که دنکتورهای نقطه ای ناتوان هستند می توان بیم را به کار برد.
بیم دتکتورهای موتورایز دارای فرستنده و گیرنده در یک طرف و  رفلکتور (منعکس کننده) در طرف دیگر است. در این مدل از بیم،‌برای تنظیم زاویه و جهت گیری صحیح، دریافت گزارش از عملکرد دتکتور و تنظیم حساسیت آن از ریموت کنترل دیواری نصب شده در امتداد عمودی بیم استفاده می شود. 
بیم دتکتور های می تواند به صورت مستقیم روی لوپ آدرس پذیر و یا روی زون متعارف، قرار بگیرد. 
 
امکانات بیم موتورایز :‌
 
* به صورت مستقیم روی لوپ آدرس پذیر و یا روی زون متعارف پانل های قرار می گیرد
* امکان تنظیم برقی موتور داخلی بیم در مرحله راه اندازی اولیه از پایین
* تنظیم ساعت کاری برای حالت فایر یا فالت
* تنظیم آستانه تحریک پذیری دتکتور
* تشخیص و اعلام میزان آلودگی محیط  
* تشخیص و اعلام میزان آلودگی روی بیم یا رفلکتور
* دریافت درجه حرارت محیط در محل نصب بیم 
* تنظیم خودکار بیم هنگام تغییر در تنظبم اولیه 

* تاییدیه VDS ( لابراتوار تست در آلمان مشابه BSI یا LPCB در انگلستان )
لازم به ذکر است این شرکت توانایی لازم جهت انجام انواع تست از جمله تستهای عملکردی و عملیاتی لازم را قبل از خرید بر روی این محصول دارا می باشد.