دفتر مرکزی :

ایران - تهران - ضلع شمال غربی پل سید خندان خیابان شقاقی پلاک 6 دفتر مدیریت و مالی اداری طبقه 3 واحد 5

ایران - تهران - ضلع شمال غربی پل سید خندان خیابان شقاقی پلاک 6 دفتر فنی مندسی و بازرگانی طبقه 2 واحد 2

کد پستی : 1541938916

ساعات کاری : 8.30 تا 5:30 شنبه تا چهار شنبه
داخلی فروش در روزهای پنجشنبه : 340 و 740

021-72814

021-26700421

021-26700431

ایمیل پشتیبانی :info@karafire.com

ایمیل فروش : sales@karafire.com

وب سایت : https://www.karafire.com

تلگرام پشتیبانی و بازرگانی 09013939410

تلگرام اداری و مالی 09393939410

آدرس انبار :

ابتدای شهر بومهن - پشت سازمان آتش نشانی - خیابان مهراب - انبار کارافایر

021-76257740

ساختار سازمانی :

مسول دفتر و سیستم اداری مدیر مالی ، اداری و حسابداری مدیر بازرگانی خارجی مدیر فنی کارشناس بازرگانی و فروش مسئول تدارکات و انبار مدیریت بازرگانی داخلی مدیریت و ارسال پیشنهادات و انتقادات داخلی مسوول ارسال کالا و هماهنگی و روابط عمومی
داخلی 110 داخلی 510 داخلی 710 داخلی 210 داخلی های 310 و 320 داخلی 140 داخلی 720 داخلی 130 داخلی 120
لطفا صبر کنید