سرویس و نگهداری و بازرسی دوره ای از ارکان اصلی در عملکرد صحیح سیستم های اعلام و اطفاء حریق و کنترل تردد می باشد، که با بهترین عملکرد و اجرا، حفاظت سیستم را تامین می کند.

واحد سرویس و نگهداری شرکت کارا ارتباطات هوشمند در تمامی دوران با اجرای سرویسهای ادواری بر اساس استانداردهای مربوطه در کنار پروژه های اجرا شده، ضامن کارکرد سیستم های ارائه شده توسط این شرکت می باشد. همچنین سرویس 7/24 (7 روز هفته/24 ساعته) از دیگر خدمات نوین شرکت کارا ارتباطات هوشمند بوده که در تمامی زمان شبانه روز ارائه دهنده سرویس به پروژه های اجرا شده می باشد.