طراحی

دپارتمان طراحی و مهندسی سیستم شرکت کارا ارتباطات هوشمند با بهره گیری از استانداردهای معتبر جهانی و همچنین استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا همواره ارائه دهنده راهکارهای مناسب در پروژه های ارزشمند اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و کنترل تردد بوده است

دپارتمان طراحی و مهندسی سیستم شرکت کارا ارتباطات هوشمند آسیا با بهره گیری از استانداردهای معتبر جهانی و همچنین استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا همواره ارائه دهنده راهکارهای مناسب در پروژه های ارزشمند اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک بوده است.

به جهت طراحی سیستم های اطفا حریق این شرکت از بروزترین ورژنهای نرم افزارهایی نظیر VDS جهت سیستمهای اطفا حریق گازی و PIPENET و AUTO SPRINK جهت سیستمهای اطفا حریق آبی استفاده می نماید.

به جهت طراحی سیستم های اطفا حریق این شرکت از بروزترین ورژنهای نرم افزارهایی نظیر VDS جهت سیستمهای اطفا حریق گازی و PIPENET و AUTO SPRINK جهت سیستمهای اطفا حریق آبی استفاده می نماید.
نرم افزار vds hfc227ea
نرم افزار HUGE دارای استاندارد UL