کارشناسان شرکت کارا ارتباطات هوشمند با بهره گیری از دانش روز دنیا و با در نظر گرفتن استانداردهایی مانند EN, NFPA,… ارائه دهنده راهکارهای مناسب در زمینه سیستم های اعلام حریق و اطفای حریق و سیستم های کنترل تردد در پروژه های ملی و بین المللی بوده و می باشند. این خدمات شامل استانداردها، تاییدیه ها، مقالات علمی مرتبط، خبرنامه ها و آخرین تغییرات تکنولوژی در رابطه با می باشد.

کاربران می توانند، جهت استفاده از خدمات مشاوره سیستم های اعلام حریق، اطفای حریق و سیستم های کنترل تردد با این شرکت تماس حاصل نموده و از خدمات مشاوره ای کارا ارتباطات هوشمند استفاده نمایید.