نمونه سیلندر تغلبی پر شده با پودر به جای گاز fm200

نمونه مخزن اصلی گاز fm200
June 9, 2019
طراحی
June 10, 2019

نمونه سیلندر تغلبی پر شده با پودر به جای گاز fm200

دپارتمان اعلام و اطفا شرکت کارا ارتباطات هوشمند
دپارتمان اعلام و اطفا شرکت کارا ارتباطات هوشمند
کارا ارتباطات هوشمند (کارافایر) با تکیه به تجربه نیروهای خود در زمینه نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء جریق و همچنین تامین تجهیزات استاندارد و توزیع مطالب علمی اعلام و اطفاء حریق به فعالیت می پردازد.جهت مشاوره با 26700421-021 تماس بگیرید.